Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 14 tháng 05 năm 2021

 » CLIP BÀI GIẢNG NGHỀ 11

CLIP BÀI GIẢNG NGHỀ 11

THỰC HÀNH: GHÉP MẮT CHỮ T - LÀM VƯỜN

Trang 1/3
1 2 3