Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "

Ngày 25 tháng 06 năm 2022

 » Hoạt động của các Đoàn Thể, tổ chức CT-XH » Hội chữ thập đỏ

Hội chữ thập đỏ

Công Tác Hội Chữ Thập Đỏ
BCH Hội chữ thập đỏ gồm 03 Đ/c: Thầy Hồ Đắc Phương Quang-Chủ tịch; Anh Trần Xuân Phong-P.Chủ tịch; Cô Lê Thị Hồng Mận-UV.BCH