Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 17 tháng 06 năm 2021

 » Thông tin đơn vị » Ban giám đốc

Ban giám đốc

Cập nhật lúc : 09:19 31/08/2016  

Giám đốc

Họ và tên:   Bùi Quang Quyền
Chức vụ:

Bí thư chi bộ - Giám đốc

Email:

quyenbq.hnht@hue.edu.vn

Điện thoại:

0973.012.132

Địa chỉ:

 Số 2/1 Dương Khuê- Tổ 8 - P. Thủy Châu - TX Hương Thủy - TT Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

a. Lãnh đạo, quản lý, điều hành chung và toàn diện mọi hoạt động của Trung tâm; trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, chiến lược phát triển, kế hoạch năm học. - Bảo vệ chính trị nội bộ;

- Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ, giáo viên nhân viên;

- Chủ Tài khoản đơn vị; Kế hoạch - Tài chính và cơ sở vật chất;

- Kiểm tra nội bộ trường học; Thi đua, Khen thưởng và kỷ luật;

- Đối ngoại, hợp tác, liên doanh, liên kết;

- Đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trường học; - Cải cách hành chính; Công nghệ thông tin; Nghiên cứu khoa học - SKKN trong cán bộ, giáo viên; Website đơn vị;

- Ký chứng chỉ, chứng nhận trình độ học lực, kỹ năng nghề nghiệptheo quy định của Bộ GD&ĐT, Bộ LĐTB-XH; ký trang đầu sổ Gọi tên ghi điểm, học bạ;

- Giáo dục tư tưởng, chính trị, Vì sự tiến bộ Phụ nữ;

- Thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tiếp nhận và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Chuyển trường của học viên GDTX cấp THPT và cấp THCS (Tiếp nhận học sinh chuyển đến và chuyển đi);

- Thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Chủ tịch UBND thị xã.

b. Sinh hoạt chuyên môn tại: Tổ Giáo dục thường xuyên.

c. Trực tiếp chỉ đạo: Tổ Hành chính - Tổng hợp; Công đoàn cơ sở, Đoàn thanh niên;

Số lượt xem : 21309