Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Ngày 25 tháng 06 năm 2022

 » Thông tin đơn vị » Ban giám đốc

Ban giám đốc

Cập nhật lúc : 09:19 31/08/2016  

Giám đốc

Họ và tên:   Bùi Quang Quyền
Chức vụ:

Giám đốc

Email:

quyenbq.hnht@hue.edu.vn

Điện thoại:

0234.3851.737 

Địa 

 P. Thủy Châu - TX Hương Thủy - TT Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

a. Lãnh đạo, quản lý, điều hành chung và toàn diện mọi hoạt động của Trung tâm; trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, chiến lược phát triển, kế hoạch năm học. - Bảo vệ chính trị nội bộ;

- Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ, giáo viên nhân viên;

- Chủ Tài khoản đơn vị; Kế hoạch - Tài chính và cơ sở vật chất;

- Kiểm tra nội bộ trường học; Thi đua, Khen thưởng và kỷ luật;

- Đối ngoại, hợp tác, liên doanh, liên kết;

- Đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trường học; - Cải cách hành chính; Công nghệ thông tin; Nghiên cứu khoa học - SKKN trong cán bộ, giáo viên; Website đơn vị;

- Ký chứng chỉ, chứng nhận trình độ học lực, kỹ năng nghề nghiệptheo quy định của Bộ GD&ĐT, Bộ LĐTB-XH; ký trang đầu sổ Gọi tên ghi điểm, học bạ;

- Giáo dục tư tưởng, chính trị, Vì sự tiến bộ Phụ nữ;

- Thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tiếp nhận và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Chuyển trường của học viên GDTX cấp THPT và cấp THCS (Tiếp nhận học sinh chuyển đến và chuyển đi);

- Thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Chủ tịch UBND thị xã.

b. Sinh hoạt chuyên môn tại: Tổ Giáo dục thường xuyên.

c. Trực tiếp chỉ đạo: Tổ Hành chính - Tổng hợp; Công đoàn cơ sở, Đoàn thanh niên;

Số lượt xem : 21707