Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 25 tháng 06 năm 2022

 » Thông tin đơn vị » Chi bộ

Chi bộ

Cập nhật lúc : 14:58 31/08/2016  

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN

1. Bí thư: Bùi Quang Quyền

Ngày vào Đảng: 10/7/2001

2. Phó Bí thư: Lê văn Thuận

Ngày vào Đảng: 03/02/2013

3. Chi ủy viên: Phan Thị Thùy Linh

Ngày vào Đảng: 27/04/2005

4. Chi ủy viên: Nguyễn Lê Nguyên Thảo

Ngày vào Đảng: 15/01/2012

5. Chi ủy viên: Hồ Đắc Phương Quang

Ngày vào Đảng: 26/10/2006

Các đảng viên:

6. Nguyễn Hiệp Duy Hiếu

Ngày vào Đảng: 03/8/2003

  

7. Thái Lan Anh

Ngày vào Đảng: 26/10/2011

8. Phạm Thị Thủy Chung

Ngày vào Đảng: 25/6/1999

9. Nguyễn Thị Kim Anh

Ngày vào Đảng: 28/3/2014

  

10. Dương Thị Kim Phượng

Ngày vào Đảng: 15/7/2014

 11. Trần Thị Thơm

Ngày vào Đảng: 15/7/2014

12. Dương Thị Hồng Nhạn

Ngày vào đảng: 17/9/2015

13. Nguyễn Thị Huệ

Ngày vào Đảng: 30/5/2016

15. Mai Xuân Tú

Ngày vào Đảng:26/11/2004

15. Nguyễn Thị Thanh Thủy.

Ngày vào Đảng:02/7/2003

16.Lê Thị Huệ

Ngày vào Đảng: 21/07/2014

17. Hoàng Thị Luyến

Ngày vào Đảng: 31/03/2016

18. Trịnh Thị Nhung

Ngày vào Đảng: 26/06/2004

19. Hoàng Ngọc Anh

Ngày vào Đảng: 29/03/2014

20. Hồ Thị Quỳnh Lâm

Ngày vào Đảng: 02/09/2003

21. Trần Xuân Phong

Ngày vào Đảng: 06/10/2011

22. Đặng Thị Lê Na

Ngày vào Đảng : 05/06/2016

23. Phạm Thị Sa Thi

Ngày vào đảng: 2016

24. Hồ Thị Hiên

Ngày vào đảng: 2017

25. Lê Nguyễn Mạnh Chính

Ngày vào đảng: ư017

26. Nguyễn Thị Gái

Ngày vào đảng: 2019

27. Dương Thị Mộng Hồng 

Ngày vào đảng: 2012

Số lượt xem : 5213