Giảng dạy chỉ tồn tại trong lớp học, nhưng giáo dục tiếp diễn suốt đời nguời "

Ngày 25 tháng 06 năm 2022

 » Thông tin đơn vị » Chi bộ

Chi bộ

Cập nhật lúc : 14:58 31/08/2016  

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN

1. Bí thư: Bùi Quang Quyền

Ngày vào Đảng: 10/7/2001

2. Phó Bí thư: Lê văn Thuận

Ngày vào Đảng: 03/02/2013

3. Chi ủy viên: Phan Thị Thùy Linh

Ngày vào Đảng: 27/04/2005

4. Chi ủy viên: Nguyễn Lê Nguyên Thảo

Ngày vào Đảng: 15/01/2012

5. Chi ủy viên: Hồ Đắc Phương Quang

Ngày vào Đảng: 26/10/2006

Các đảng viên:

6. Nguyễn Hiệp Duy Hiếu

Ngày vào Đảng: 03/8/2003

  

7. Thái Lan Anh

Ngày vào Đảng: 26/10/2011

8. Phạm Thị Thủy Chung

Ngày vào Đảng: 25/6/1999

9. Nguyễn Thị Kim Anh

Ngày vào Đảng: 28/3/2014

  

10. Dương Thị Kim Phượng

Ngày vào Đảng: 15/7/2014

 11. Trần Thị Thơm

Ngày vào Đảng: 15/7/2014

12. Dương Thị Hồng Nhạn

Ngày vào đảng: 17/9/2015

13. Nguyễn Thị Huệ

Ngày vào Đảng: 30/5/2016

15. Mai Xuân Tú

Ngày vào Đảng:26/11/2004

15. Nguyễn Thị Thanh Thủy.

Ngày vào Đảng:02/7/2003

16.Lê Thị Huệ

Ngày vào Đảng: 21/07/2014

17. Hoàng Thị Luyến

Ngày vào Đảng: 31/03/2016

18. Trịnh Thị Nhung

Ngày vào Đảng: 26/06/2004

19. Hoàng Ngọc Anh

Ngày vào Đảng: 29/03/2014

20. Hồ Thị Quỳnh Lâm

Ngày vào Đảng: 02/09/2003

21. Trần Xuân Phong

Ngày vào Đảng: 06/10/2011

22. Đặng Thị Lê Na

Ngày vào Đảng : 05/06/2016

23. Phạm Thị Sa Thi

Ngày vào đảng: 2016

24. Hồ Thị Hiên

Ngày vào đảng: 2017

25. Lê Nguyễn Mạnh Chính

Ngày vào đảng: ư017

26. Nguyễn Thị Gái

Ngày vào đảng: 2019

27. Dương Thị Mộng Hồng 

Ngày vào đảng: 2012

Số lượt xem : 5212