Thứ Hai, 20/06/2022

Buổi sáng

7h15: Sinh hoạt tại lớp

*Dạy ôn tập thi tốt nghiệp THPT theo TKB 

7h30: Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng 3 tại Trung Đoàn 6 từ ngay gian 19/6/2022 đến 30/6/2022 (Đ/c Linh - PGĐ)

Thứ Ba, 21/06/2022

Buổi sáng

* Dạy ôn tập thi tốt nghiệp THPT theo TKB 

Thứ Tư, 22/06/2022

Buổi sáng

* Dạy ôn tập thi tốt nghiệp THPT theo TKB 

Thứ Năm, 23/06/2022

Buổi sáng

* Dạy ôn tập thi tốt nghiệp THPT theo TKB 

Thứ Sáu, 24/06/2022

Buổi sáng

* Dạy ôn tập thi tốt nghiệp THPT theo TKB 

8h00: Tập huấn nghiệp vụ Thanh tra thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại trường THCS Nguyễn Tri Phương (Đ/c Quyền- GĐ, đ/c Thuận- PGĐ)

Thứ Bảy, 25/06/2022

Buổi sáng

8h00: Tổ chức chương trình truyền thông “Tư vấn tuyển sinh, GTVL và XKLĐ” năm 2022 cho người lao động tại xã Thủy Tân (LĐ, Đ/c Thuận- PGĐ, Tổ SX-DV,  Đ/c Kim Anh- TT tổ ĐTN-HN, GM)