Thứ Hai, 14/06/2021

Buổi sáng

7h15: Dạy ôn tập thi TN THPT năm 2021 cho học viên khối 12-GDTX theo TKB 

Thứ Ba, 15/06/2021

Buổi sáng

7h15: Dạy ôn tập thi TN THPT năm 2021 cho học viên khối 12-GDTX theo TKB 

Thứ Tư, 16/06/2021

Buổi sáng

7h30-9h00: Triển khai học tập Quy chế thì TNTHPT cho học viên lớp 12/1 và 12/2 (GĐ, Đ/c Linh- PGĐ, GVCN).

9h15-10h45: Triển khai học tập Quy chế thì TNTHPT cho học viên lớp 12/3 (GĐ, Đ/c Linh- PGĐ, GVCN).

Buổi chiều

14h00: Tổng kết Hội đồng sư phạm năm học 2020-2021 (Toàn thể CBGVNV)

Thứ Năm, 17/06/2021

Buổi sáng

7h15: Tổ chức thi thử TN THPT năm 2021 cho học viên khối 12-GDTX theo lịch (QĐ).

:

Buổi chiều

13h15: Tổ chức thi thử TN THPT năm 2021 cho học viên khối 12-GDTX theo lịch (QĐ).

:

Thứ Sáu, 18/06/2021

Buổi sáng

7h15: Tổ chức thi thử TN THPT năm 2021 cho học viên khối 12-GDTX theo lịch (QĐ).

: