Giáo dục không phải là đổ đầy một thùng nước, mà là làm sáng lên ngọn lửa "

Ngày 25 tháng 06 năm 2022

 » Tài nguyên » Các chế độ chính sách mới

Các chế độ chính sách mới

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND về việc Quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2019 – 2020

Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND về việc Quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2019 –...

NGHỊ ĐỊNH SỐ 86/2015/NĐ-CP NGAY 02 THÁNG 10 NĂM 2015 QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ THU, QUẢN LÝ HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VÀ CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP TỪ NĂM HỌC 2015 - 2016 ĐẾN NĂM HỌC 2020 - 2021

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11...

Công văn 1814 /LN-TC- GD&ĐT ngày 25/8/2014 Hướng dẫn Về việc tổ chức thu học phí đối với cấp Trung học cơ sở có học nghề

Hướng dẫn Về việc tổ chức thu học phí đối với cấp Trung học cơ sở có học nghề được quy định tại Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 7/8/2014 về việc quy định mức thu học phí của các...

Quyết định số 68/2016/QĐ-UBND Ngày 29/09/2016 của Ủy Ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

Quyết định số 68/2016/QĐ-UBND về việc Quy định một số mức chi cho công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 

Quyết định số 66/2016/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của Ủy Ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

Quyết định số 66/2016/QĐ-UBND về việc Quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2016-2017