Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "

Ngày 25 tháng 06 năm 2022

 » Tài nguyên » Thi đua - Khen thưởng

Thi đua - Khen thưởng

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC PHONG TRÀO THI ĐUA SỐ 1 NĂM HỌC 2017-2018

Nhằm chào mừng ngày phụ Nữ Việt Nam 20-10 và ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Ban thi đua Trung tâm GDNN-GDTX thị xã Hương Thủy phát động phong trào thi đua số 1 năm học 2017-2018 (chi tiết...

Hướng dẫn thêm một số nội dung về công tác thi đua khen thưởng năm học 2016 - 2017

Ngày 14/9/2016, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành hướng dẫn số 2084/SGDĐT-VP về việc hướng dẫn một số nội dung về công tác thi đua khen thưởng năm học 2016 – 2017. Tại văn bản nói...

HƯỚNG DẪN LÀM SKKN

                           Mẫu Phiếu chấm điểm và xếp loại SKKN PHỤ LỤC 3   UBND THỊ XÃ HƯƠNG THỦY TRUNG TÂM GDNN-GDTX THỊ XÃ HƯƠNG THỦY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-...