Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 25 tháng 06 năm 2022

 » Tài nguyên » Văn bản do đơn vị ban hành

KẾ HOẠCH

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC NĂM HOC 2019 -2020

Căn cứ Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 10/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 - 2020 của ngành Giáo dục; Căn cứ công văn số 3892/BGDĐT-GDTrH ngày...

Kế hoạch tổ chức Hội thi cắm hoa “Khéo tay hay làm” năm học 2018 - 2019

Thực hiện phong trào thi đua số 1 nhằm chào mừng 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2018). Trung tâm GDNN-GDTX thị xã Hương Thủy tổ chức Hội thi cắm hoa “Khéo tay hay làm” năm...

Kế hoạch tổ chức buổi tọa đàm, gặp mặt cán bộ, giáo viên nhân 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2018)

Nhân 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2018), Trung tâm GDNN-GDTX thi xã Hương Thủy có kế hoạch tổ chức buổi tọa đàm, gặp mặt cán bộ, giáo viên cụ thể như sau: (Xem File đính kèm)

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2018-2019

            Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; Căn cứ...

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017-2018

            Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; công...

Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018

Căn cứ Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục; Thực hiện Quyết định số 1600/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 của Ủy...

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016-2017

Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; công văn số 297/NGCBQLCSGD-NG ngày 18/3/2016...

Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học năm học 2016-2017

Căn cứ Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 26/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016 - 2017 của ngành Giáo dục; Căn cứ Công văn số 4309/BGDĐT-GDTX ngày 01/9/2016...