Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "

Ngày 25 tháng 06 năm 2022

 » Tài nguyên » Văn bản do đơn vị ban hành

NGHỊ QUYẾT - QUYẾT ĐỊNH - QUY ĐỊNH

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2018 - 2019

           Căn cứ các nội dung quy định của Bộ Luật lao động và Luật Công đoàn 2012;           Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong...

Thanh tra toàn diện giáo viên đợt 1 năm học 2016-2017

Căn cứ Quyết định số 1598/ QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc sát nhập Trung tâm giáo dục thường xuyên thị xã Hương Thủy và Trung tâm...