Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "

Ngày 25 tháng 06 năm 2022

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 11:01 15/11/2021  

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết bài với chủ đề “Xây dựng tình bạn đẹp – Nói không với bạo lực học đường” năm học 2021 – 2022

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
- Chia sẻ những câu chuyện đẹp về tình bạn trong môi trường học đường, trong cuộc sống, định hướng việc xây dựng tình bạn đẹp trong học sinh.
- Chia sẻ, trao đổi, cổ vũ những thói quen tốt, hành động đẹp trong việc phòng chống bạo lực học đường.
- Chia sẻ kiến thức pháp luật có liên quan đến hậu quả do bạo lực học đường gây ra; kỹ năng xử lý tình huống để ngăn chặn bạo lực học đường hoặc tham gia giải quyết, đấu tranh với các hành vi bạo lực học đường.
- Tuyên dương những tấm gương có thói quen tốt, hành động đẹp, tích cực trong việc tham gia giải quyết, phòng, chống bạo lực học đường.
- Tất cả đoàn viên thanh niên hưởng ứng tham gia nhiệt tình các hoạt động do Đoàn trung tâm đưa ra.

II. NỘI DUNG:

1. Thời gian: Từ ngày 15 tháng 11 năm 2021 - ngày 22 tháng 12 năm 2021

2. Hình thức:

Phần 1: Mỗi lớp nộp 01 bài viết với chủ đề “Xây dựng tình bạn đẹp – Nói không với bạo lực học đường” nói về một trong các nội dung sau:

+ Một câu chuyện đẹp về tình bạn trong môi trường học đường, trong cuộc sống hàng ngày.

+ Một thói quen tốt, hành động đẹp trong việc phòng chống bạo lực học đường hiện nay.

+ Trình bày hiểu biết kiến thức pháp luật có liên quan đến hậu quả do bạo lực học đường gây ra; kỹ năng xử lý tình huống để ngăn chặn bạo lực học đường hoặc tham gia giải quyết, đấu tranh với các hành vi bạo lực học đường.

+ Nêu một tấm gương có thói quen tốt, hành động đẹp, tích cực trong việc tham gia giải quyết, phòng, chống bạo lực học đường.

Phần 2: Phát thanh trực tiếp vào giờ ra chơi

Trên cơ sở những câu chuyện, tấm gương của các lớp tham gia, mỗi lớp cử đại diện trình bày bài viết của lớp thông qua hệ thống phát thanh vào giờ ra chơi, nâng cao hiệu quả tuyên truyền các hành động đẹp và phòng chống bạo lực học đường.

* Lưu ý: Các lớp đăng ký nội dung và thành viên trình bày vào sáng thứ 6 ngày 19 tháng 11 năm 2021.

Trên đây là kế hoạch tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp – Nói không với bạo lực học đường” năm học 2021 – 2022”. Để các hoạt động diễn ra theo đúng kế hoạch và có ý nghĩa đề nghị các cá nhân, tập thể tham gia nghiêm túc và có sự chuẩn bị tốt. Mọi khó khăn vướng mắc gặp trực tiếp Ban chấp hành Đoàn trung tâm để giải quyết kịp thời (Cô Huệ, Thầy Chính).

Nguồn: Trung tâm GDNN - GDTX Thị xã Hương Thủy

Tải file 1  

Số lượt xem : 102

Các tin khác