Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 25 tháng 06 năm 2022

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 11:18 25/04/2022  

NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT VÀ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2022
- Căn cứ Quy chế thi TNTHPT ban hành kèm theo Thông tư 05/2020/TT-BGDĐT ngày 26/05/2020của Bộ Giáo dục và Đào tạo; - Căn Cứ Công văn 1523/BGDĐT-QLCL ngày 19/04/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Trung tâm GDNN-GDTX Thị xã Hương Thủy thông báo việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển Đại học năm 2022 như sau:

1. Đối tượng đăng ký: Thuộc điểm b, điểm c khoản 1 Điều 12 Quy chế thi.

2. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 04/05/2022 đên 17h00, ngày 13/05/2022.

3. Địa điểm nhận hồ sơ: Cơ sở 1 Trung tâm GDNN-GDTX thị xã Hương Thủy. Số 106 Thuận Hóa, phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy.

Mọi thông tin cần biết xin liên hệ trực tiếp cô Bùi Thị Trang - Số Điện thoại: 0794.520.226.

Số lượt xem : 23

Các tin khác