Giảng dạy chỉ tồn tại trong lớp học, nhưng giáo dục tiếp diễn suốt đời nguời "

Ngày 25 tháng 06 năm 2022

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 10:07 15/06/2022  

THÔNG BÁO CÁC MÔN HỌC BẮT BUỘC, TỔ HỢP CÁC MÔN HỌC LỰA CHỌN VÀ CHUYÊN ĐỀ ÁP DỤNG CHO HỌC SINH LỚP 10-GDTX NĂM HỌC 2022 - 2023

Căn cứ công văn số 881/SGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 20/4/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh năm học 2022 - 2023;

Căn cứ Quyết định số 926/QĐ-UBND ngày 14/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc giao một số chỉ tiêu Kế hoạch phát triển sự nghiệp GD&ĐT tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2022- 2023;

Căn cứ tình hình thực tế về đội ngũ cán bộ, giáo viên và điều cơ sở vật chất hiện có của nhà trường và số lượng học sinh có nhu cầu đăng ký học văn hóa chương trình GDTX cấp THPT,

 Trung tâm GDNN-GDTX thị xã Hương Thủy thông báo các môn học bắt buộc, tổ hợp các môn học lựa chọn và chuyên đề lớp 10-GDTX năm học 2022 - 2023 để học sinh lựa chọn như sau:

Môn học bắt buộc

Ngữ văn;

 Toán học

Ngữ văn;

 Toán học

Ngữ văn;

Toán học

Ngữ văn;

Toán học

Ngữ văn;

Toán học

Tổ hợp môn lựa chọn

- Hóa học

- Lịch sử

- Địa lý

- Tin học

- Công nghệ

- Vật lý

- Lịch sử

- Địa lý

- Giáo dục kinh tế và Pháp luật.

- Tin học

- Sinh học

- Lịch sử

- Địa lý

- Giáo dục kinh tế và Pháp luật.

- Công nghệ

- Vật lý

- Lịch sử

- Địa lý

- Tin học

- Công nghệ

- Sinh học

- Lịch sử

- Địa lý

- Giáo dục kinh tế và Pháp luật.

- Công nghệ

Chuyên đề

- Toán học

- Hóa học

- Công nghệ

- Toán học

- Vật lý

- Tin học

- Ngữ văn

- Lịch sử

- Giáo dục kinh tế và Pháp luật.

- Vật lý

- Tin học

- Công nghệ

- Ngữ văn

- Lịch sử

- Địa lý

Số lớp

01

01

01

01

01

Trên đây là thông báo của Trung tâm GDNN-GDTX thị xã Hương Thủy về các môn học bắt buộc, tổ hợp các môn học lựa chọn và chuyên đề lớp 10-GDTX năm học 2022 - 2023; Trung tâm đề nghị CBGVNV căn cứ thông báo này để tư vấn tuyển sinh lớp 10-GDTX năm học 2022 – 2023; Đề nghị hiệu trưởng các trường Cao đẳng nghề Thừa Thiên Huế, Trung cấp VHNT tỉnh Thừa Thiên Huế, Phân hiệu trường Cao đẳng XDCTĐT quan tâm tuyên truyền, phổ biến cho học sinh và gia đình học sinh có nguyện vọng học văn hóa chương trình GDTX cấp THPT được biết để đăng ký lựa chọn tổ hợp các môn học lựa chọn bắt buộc và chuyên đề lớp 10 năm học 2022 - 2023 phù hợp với điều kiện thực tế hiện có của nhà trường nhằm tạo mọi điều kiện cho tất cả học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục theo học cấp THPT.

Tải file 1  

Số lượt xem : 15

Các tin khác