Sau thực phẩm, giáo dục là nhu cầu số một của dân tộc ''

Ngày 17 tháng 06 năm 2021

 » Sử dụng thiết bị dạy học » Nguyễn Thị Thanh Thủy

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Cập nhật lúc : 14:18 27/10/2019  

Kế hoạch sử dụng TBDH Tuần 43/2019 (tuần học thứ 08) Giảng dạy các lớp: NA-TC, NA1-TLg, NA-c2PB, NA-2HT, NA1- C3PB, NA2-C3PB

8

16,17,18

Trang trí món ăn;

Tỉa hoa trang trí món ăn từ rau, củ, quả

Máy tính, TV

Dao

Thớt

1

30

30

21/10/2019

22/10/2019

23/10/2019

1,2,3

NATC

NA1C2TL

NAc2PB

 

Nấu ăn

Nấu ăn

Nấu ăn

 

 

26,27

Phương pháp sơ chế thực phẩm khô và ướp lạnh

Máy tính, TV

Dao

Thớt

Thau

Rổ

1

20

20

6

6

21/10/2019

22/10/2019

23/10/2019

7,8

7,8

2,3

NA2C3HT

NA1C3PB

NA2C3PB

 

Nấu ăn

Nấu ăn

Nấu ăn

 

Số lượt xem : 1

Các tin khác