Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 17 tháng 06 năm 2021

 » Sử dụng thiết bị dạy học » Nguyễn Thị Thanh Thủy

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Cập nhật lúc : 15:58 16/12/2018  

Kế hoạch sử dụng TBDH Tuần 46/2018 (tuần học thứ 11) Giảng dạy các lớp: NA-T.phù, NA1-TLg, NA-TC, NA1- C3PB, NA-2HT, NA2-C3PB

Kế hoạch sử dụng TBDH Tuần 46/2018 (tuần học thứ 11 )

Giảng dạy các lớp: NA-T.phù, NA1-TLg, NA-TC, NA1- C3PB, NA-2HT, NA2-C3PB

Tuần học 11

Tiết PPCT

Tên bài

Dạy

Thiết bị

sử dụng

Số lượng

( cái)

Ngày dạy

Tiết dạy

Lớp dạy

Thực hiện

Điều chỉnh

 

Tại lớp

Phòng thực hành

43,44

TH: Chế biến monas ăn bằng PP chế biến nóng ướt

Bếp ga

Xoong

Thớt

Dao

Đĩa

 

2

2

4

10

6

6

 

12/11/2018

15/11/2018

17/11/2018

 

8,9

8,9

3,4

 

 

 

 

NA1C3PB

NA2HT

NA2C3PB

Nấu ăn

 

 

 

 

 

 

 

26, 27,28

Thực hành chế biến món nấu

Bếp ga

Xoong

Thớt

Dao

Đĩa

2

2

4

10

6

6

 

12/11/2018

13/11/2018

16/11/2018

 

1

1

1

 

NATC

NA1TL

NATP

Nấu ăn

 

 

 

 

Số lượt xem : 1

Các tin khác