Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Ngày 25 tháng 06 năm 2022

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 09:25 28/02/2022  

CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN TUYỂN SINH, HƯỚNG NGHIỆP VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÂN LUỒNG HỌC SINH SAU THCS.

 

 

Thực hiện chương trình công tác năm học 2021-2022 của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Hương Thủy;

Nhằm chuyển tải thông tin các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chương trình Tư vấn hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh phổ thông trên địa bàn thị xã Hương Thủy, Trung tâm GDNN-GDTX thị xã Hương Thủy phối hợp với các Trường THCS trên địa bàn thị xã Hương Thủy tổ chức chương trình “Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh sau THCS” năm 2022, cụ thể như sau :

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích:

- Chuyển tải những thông tin, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về việc định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 – 2025;

- Nâng cao nhận thức về Tư vấn hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông.

- Giúp học sinh THCS có kiến thức cơ bản về giáo dục nghề nghiệp; đồng thời định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh phù hợp với điều kiện thực tế.

- Tạo điều kiện cho học sinh được tiếp nhận và trao đổi thông tin cần thiết, bổ ích về các chính sách thực hiện chủ trương phân luồng học sinh nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu xã hội.

2. Yêu cầu:

- Tổ chức hoạt động hiệu quả và đáp ứng nhu cầu thiết thực.

- Đảm bảo đúng tiến độ, tuyên truyền, phổ biến giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của học sinh về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc phân luồng học sinh sau THCS.

- Lồng ghép việc truyền thông về đào tạo nghề kết hợp học văn hóa chương trình GDTX cấp THPT và phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng & pháp luật của Nhà nước.

II. Nội dung hoạt động:

1. Thời gian, địa điểm thực hiện:

* Thời gian: Từ ngày 25/02/2022 đến ngày 08/4/2022

*  Địa điểm: Tại các trường THCS, TH&THCS

TT

Tên trường

Thời gian cụ thể

Ghi chú

1

Trường THCS Thủy Phù

25/02/2022

 

2

Trường TH&THCS Thủy Tân

04/3/2022

 

3

Trường THCS Thủy Châu

11/3/2022

 

4

Trường THCS Thủy Phương

18/3/2022

 

5

Trường THCS Phú Bài

01/4/2022

 

6

Trường THCS Thủy Lương

08/4/2022

 

2. Thành phần tham gia:

a. Đại diện Ban Giám hiệu các trường THCS, TH&THCS giáo viên chủ nhiệm lớp 9, Học sinh lớp 9;  

b. Đại diện lãnh đạo Trung tâm GDNN-GDTX thị xã Hương Thủy, Ban tư vấn hướng nghiệp, Tổ Sản xuất – Dịch vụ, cán bộ chuyên trách của địa bàn và các Tổ chuyên môn có liên quan của Trung tâm;

c. Các đơn vị phối hợp tuyển sinh: Trường Trung cấp Công nghệ số 10 Huế, Trường Cao Đẳng Âu Lạc - Huế.

3. Nội dung hoạt động:

- Thông tin các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước về Giáo dục nghề nghiệp, phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS.

- Chuyển tải các thông tin về nhu cầu tuyển sinh của Trường Cao đẳng, Trung cấp nghề mà Trung tâm GDNN-GDTX thị xã liên kết phối hợp.

- Giao lưu hỏi đáp thắc mắc giữa học sinh và đơn vị tuyển sinh.

III. Công tác chuẩn bị:

Tổ Sản xuất – Dịch vụ là bộ phận thường trực và chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp với các Trường THCS trên địa bàn thị xã triển khai các nội dung liên quan đến công tác tổ chức: Địa điểm; Chương trình, kịch bản; Thư mời các đơn vị tham gia, công tác in ấn tuyên truyền, thiết bị...

IV. Kinh phí thực hiện:

Kinh phí tổ chức chương trình truyền thông tư vấn được trích từ nguồn ngân sách hoạt động năm của Trung tâm và nguồn đóng góp của các đơn vị tham gia.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Chương trình“Tư vấn tuyển sinh, định hướng phân luồng học sinh sau THCS” năm 2022 cho học sinh THCS trên địa bàn thị xã Hương Thủy.

Rất mong sự phối hợp 

Nguồn: Trung tâm GDNN-GDTX thị xã Hương Thủy. 

 

                                                                                      

Số lượt xem : 42

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

Các tin khác